ШАВШИН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хог хийхэд зориулан гудамж, хашаа зэрэгт байрлуулсан том модон сав, хашлага - Хогийг заавал шавшинд хийж бай. Яриа.

Үг оруулсан: Lkhaajav