СЭВЭЛГЭНЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тод улаан цэцэгтэй, цагаан булцуут ургамал. Цагаан төмс ч гэдэг - Сэвэлгэнэ хандалж уух зүрхний өвчинд тустай. Яриа

Үг оруулсан: Lkhaajav