СЭВЭНДИЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шинэ төрсөн хүүхдийг гурав юмуу тав хоногтой байхад нь угаах зан үйл - Хүүхдийн сэвэндийд ирээрэй. дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Lkhaajav