ХӨГ V
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Морины тарга хүч, тэсвэр хатуужил, хурд, амьсгаа, идэш хоол зэргийг оноосон эдэлгээний чиглэлд тохируулан засахыг хэлнэ. Жишээ нь: чөдрийн хөг, дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: С.Өлзийсайхан