ГЭРИЙН МУХАР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гэрийн мухар гэдэг нь хөндий хоосон төсөөлөл үг мөн. Уг үгийн эх болох гэр маань өөрөө бөөрөнхий хэлбэртэй тул түүнд дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Ц.Пүрэвжаргал