СУГСАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ямар нэг зүйлийн давуу талыг илэрхийлэн гол төлөв дагавар үг аялга залгагдан хэрэглэгддэг сугсайн, сугсайх, сугсайгаад гэх мэт... (сугсайтал дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Ц.Пүрэвжаргал