УМАЙСАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бага, жижиг, өчүүхэн гэх мэт юмны багассан хэмжээг заана - Умайсан өрөөнд бөөнөөрөө шахцалдаад ... Яриа.

Үг оруулсан: Ц.Пүрэвжаргал