ХЭН МЭДЛЭЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Уг үгийг нийтийн аман ярианд егөөдлийн хэлбэрээр хэрэглэдэг - Нээрээ хэн мэдлээ. Яриа.

Үг оруулсан: Ц.Пүрэвжаргал