ДАЙЛААР МОРДОХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

харь улсыг эрхшээлдээ оруулж, эзлэн түрэмгийлэх (Тулуйн их хөвүүн Мөнх хаан өмнөд Сүн улсад дайлаар мордов)

Үг оруулсан: О.Шинэбаяр

Хаха

Хаха

Зочин 2020-05-14 08:20:29


Харь улсыг эрхшээлдээ оруулж, эзлэн түрэмгийлэх

(Толуйн их хөвгүүн Мөнх хаан өмнөд Сүн улсад дайлаар мордов)

Зочин 2022-05-15 14:30:12