ИННОВАЦ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

    Латин хэлний "innovates" буюу "шинэчлэх, өөрчлөх" гэсэн үгээс үүсэлтэй. дэлгэрэнгүй...