ИННОВАЦ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

    Латин хэлний "innovates" буюу "шинэчлэх, өөрчлөх" гэсэн үгээс үүсэлтэй. дэлгэрэнгүй...

Шинэчлэлт

Манай бүтээгдхүүнүүд иновацийн сүүлийн үеийн технологиор бүтээгдсэн

Зочин 2021-04-30 14:44:45


Шинэ мэдлэгийг бий болгох, шинэ технологийг бүтээх, ашиглах цогц үйл явц

Инновацыг бүх шатанд ашиглах нь зөв. Инновацын, Инновацыг, Инновацид, Инновацаас, Инновацаар

Зочин 2021-06-24 21:46:35