МЕЗОСФЕР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хийн мандлын дунд давхраа (Мезосфер давхрага бол газарзүйн нэр томьёо юм.)

Үг оруулсан: Зочин