ШАРГУУЦАЛДАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүсэл санаагаа биелүүлэхийн тулд байн байн гувшин гуйх, хамт байх ()

чаргууцалдах байлгүй дээ

Зочин 2015-05-11 13:40:45