ПОПУЛИСТ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Олон нийтийн санаа сэтгэлээр тоглох хүн, улс төрийн ажилтан (Нийгэмд популистууд олширвол гай чирнэ.)

худ2

Зочин 2020-09-09 15:12:42