ХАКЕР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цахим сүлжээний давуу болон сул талуудыг ашиглаж мэддэг хувь хүн. (Томоохон интернет банк хакерын дайралтанд өртөж хэдэн сая доллар алдлаа)

Үг оруулсан: X. GARID

Толь маань нэг үгээр баяжлаа. Танд баярлалаа.

Зочин 2015-04-03 14:27:48


Хар малгайт, цагаан малгайт хакер гэж байдаг. Буруу зүйл хийдэг хүмүүсийг хар, зүгээр алдааг нь илрүүлдэгийг цагаан малгайт гэдэг.

Зочин 2015-04-13 10:57:54