СЭВИЙМЯДАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

нохойн хошуу ()

Үг оруулсан: П.Оюунгэрэл

Үг, үгийн тайлбар нэмсэн Танд баярлалаа.

Зочин 2015-05-06 09:50:18