ТӨГӨЛДӨРШИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

улам боловсронгуй болох, төгс төгөлдөр болох ()

Үг оруулсан: Зочин

"төгөлдөршил" хэмээх нэр үгийг нь бас нэмж болно

Эх орны таван төгөлдөршил

Зочин 2015-02-16 16:34:35