АУТИЗМ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүний тархины гадаад ертөнцийг таньж, мэдэж, ойлгох хэсгүүд гэмтсэний улмаас зан төлөвийн бэрхшээлтэй болох нэг төрлийн өвчин. (Аутизм гэдэг нэр дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Зочин

аутизм нь эмгэг юм.

Аутизмын хүрээний эмгэгийн талаарх ойлголт монголд одоогоор бараг байхгүйтэй адил байна.

Зочин 2015-11-17 15:30:32


аутизм гэдэг нэр томьёог дэлхий нийтэд их хэрэглэдэг гэсэн тайлбар ойлгомжгүй байна.

Аутизмын хүрээний эмгэгийн мэдээлэл олон нийтэд хүрэх болсноор энэ үг монголчуудад танил болж байна.

Зочин 2015-11-17 15:32:52