БАЙШААР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ордос аман аялгуу] Гэрийн засал чимэг (Элдэв зүйлийн байшаарыг нь үзлээ. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.)

Үг оруулсан: Зочин