АРЗАД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ордос аман аялгуу] 1. Хилэн, хар хор, муу ааш;


2. Сонирхолгүй, улиг болсон (Энэ хүүгийн дууг сонссоор арзад болсон тул ар ардаа дахиж сонсохоо байжээ. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...
Үг оруулсан: Зочин