ӨӨРӨГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гар утас зэрэг төхөөрөмжийн зохих үйлдлийг ашиглан өөрийн гэрэл зургийг авч, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн нь ()

Үг оруулсан: Зочин