ӨӨРӨГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гар утас зэрэг төхөөрөмжийн зохих үйлдлийг ашиглан өөрийн гэрэл зургийг авч, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн нь ()

Үг оруулсан: Зочин

Селфи (selfie) буюу өөрөө өөрийнхөө зургийг авах гэсэн утгатай. өөрийн+хөрөг=өөрөг

Зочин 2021-10-12 00:11:50