ГОЛОО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хорчин аман аялгуу] Бага хүүхдийг энхрийлэн дуудах нэр (Миний голоо дасгалаа хий. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.)

Үг оруулсан: Зочин