ГИРВЭЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[барга аман аялгуу] Гэр зуурын арчиж цэвэрлэх, унд хоол хийх ажил (Манай хүүхэн оёдолд барагтай боловч бор гирвээндээ сайн. Ц.Норжин нар. Нутгийн дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Зочин