ЯАВЛАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Орос үгийг монголчилсон аман ярианы үг юм. Үүнийг заасан алим гэсэн сайхан монгол нэр бий.

Үг оруулсан: Зочин

Орос үгийг монголчилсон аман ярианы үг юм. Үүнийг заасан алим гэсэн сайхан монгол нэр бий.

Улаан алим идэв.

Зочин 2015-02-16 16:30:38