ҮЗЭГДЭЛ II

1. Жүжгийн утга төгссөн хэсэг: жүжгийн нэгдүгээр үзэгдэл (жүжгийн утга төгссөн нэгдэх хэсэг, жүжигт дэлгэрэнгүй...


2. Драм туулийн сэдвийн үндсийг бүрдүүлдэг үйл явдлын хөгжил.

Ижил үг:

ҮЗЭГДЭЛ I