ҮЗЭГЧ

Урлаг, уран сайхан, уралдаан тэмцээн үзэж буй хүн: зурагт үзэгч (зурагт үздэг хүн), кино дэлгэрэнгүй... (кино үзэж буй хүн) - Тэр цагаас хойш дөч гаруй жил өнгөрсөн боловч “Цогт тайж” кино үзэгч олны сэтгэлийг хөдөлгөсөн амьд үзвэр хэвээрээ байсаар байна. “Зууны мэдээ” сонин.