ҮЕЛҮҮЛЭХ I

1. Олон үе болгох: үелүүлэн хураах (үе болгон хураах) - Цаад байшинд нь орж үзвэл торго дурдан дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Газар шороо;


2. Мал амьтны махыг үе үеэр нь салгуулах.

Ижил үг:

ҮЕЛҮҮЛЭХ II

ҮЕЛҮҮЛЭХ III