ҮДЛЭГ II

Юмыг сур шөрмөс зэргээр үдэх үйлийн нэр: хананы үдлэг (хана үдэх явдал).

Ижил үг:

ҮДЛЭГ I