ҮДРЭХ I

Үгдрэх, хүндрэх: төрөлт үдрэх (төрөлт хүндрэх) - Хүү өвөөгөө дагаж өмнө зүг очих замдаа үдрэн дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.

Ижил үг:

ҮДРЭХ II