ҮДҮҮЛЭХ I

Гаргуулах, үдэн гаргуулах: нөхдөөрөө үдүүлэх (нөхөд нь үдэн гаргаж өгөх) - Хэд хэдэн нөхдөөр дэлгэрэнгүй...“Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

ҮДҮҮЛЭХ II