ҮДҮҮЛЭХ II

1. Юмыг утас, шөрмөс мэтээр холбуулж бэхлүүлэх;


2. [шилжсэн] Үг хэлэхгүй байх, дуугүй байх: *амаа үдүүлсэн юм шиг (юм ярихгүй, үг дуугарахгүй байх) - Эрүүл цагтаа дуу таслахгүй дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Шилмэл өгүүллэг.

Ижил үг:

ҮДҮҮЛЭХ I