ҮДҮН
/ ургамал /

Иш өндөр, хээ сайхан, хөх навчтай нэг зүйл мод.