ҮДЛЭЛ

1. Үдлэх үйлийн нэр: үдлэлийн газар (үдийн хирд амарч хооллох газар) - Түрүүч ангийнхан урд голын дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн;


2. Тэнгэрийн зам.