үгүйрэх баяжих хоёр өвөл зун хоёр шиг
/ зүйр цэцэн үг /
баян хоосны ялгаа их гэсэн санаа