ҮГСРЭХ II

1. Юм муудаж чанараа алдах, үгшрэх: үгсэрсэн эд бараа (чанараа алдсан эд зүйл);


2. Ягшрах, нэвсрэх: үгсэртэл баримтлах (ягштал баримтлах), үгсэртэл унтах (хэтэрхий их унтах).

үгсэрсэн эд бараа чанараа алдсан эд зүйл
үгсэртэл баримтлах ягштал баримтлах
үгсэртэл унтах хэтэрхий их унтах
Ижил үг:

ҮГСРЭХ I