ҮГТЭЙ

Үг багтаасан, үг сайтай: баялаг үгтэй толь (үгийн багтаамж ихтэй толь бичиг), *илүү үгтэй дэлгэрэнгүй... (дэмий олон үг хэлдэг, болох болохгүй олон юм ярьдаг) - Би илүү үгтэй илгэн хоншоортой байвал бүгд миний шодон гэзгийг хуу татан хаяж, нурууг хугалан алж орхиход гомдохгүй гэж өчин сөхөрч толгой гудайлгав. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

баялаг үгтэй толь үгийн багтаамж ихтэй толь бичиг
илүү үгтэй илгэн хоншоортой дэмий олон үг хэлдэг, болох болохгүй олон юм ярьдаг