ҮГТЭЭХ

Ургамлыг үндсээр нь, үс зэргийг угаар нь татаж авах, угзрах, зулгаах: мөчрөөс нь үгтээх (мөчрөөс нь дэлгэрэнгүй...

мөчрөөс нь үгтээх мөчрөөс нь угзран татан
үсээ үгтээх үсээ зулгаах, үсийг зулгаан угаар нь тасдаж татах
амаа барьж үсээ үгтээх ихэд харамсах