ҮГҮЙДЭЭ

Ядахдаа, ядаж нэг - Үгүйдээ барьж байсан унагыг хожим сургахад хүртэл номхон байдаг биз дээ. дэлгэрэнгүй...