ҮГСЭХ II

Ургамал зэрэг юмны хатаж, гутаж чанараа алдах: үгссэн байцаа (муудсан байцаа), үгссэн дэлгэрэнгүй... (өмхийрсөн ус), мах үгсэх (мах хатаж муудах), өвс үгсэх (өвс хатаж хорчийх).

үгссэн байцаа муудсан байцаа
үгссэн ус өмхийрсөн ус
мах үгсэх мах хатаж муудах
өвс үгсэх өвс хатаж хорчийх
Ижил үг:

ҮГСЭХ I