ҮГСРЭХ I

Амрах тусам бие алжааж ядрах: бие үгсрэх (амрах тусам бие улам хүндрэх).

Ижил үг:

ҮГСРЭХ II