БАВУУСЭРВЭЭ
/ ургамал /

“Шар баатар” гэсэн утгатай төвөд үг. Дөчөөс тавин сантиметр өндөр, ардын эмнэлэгт халууныг буулгахад өргөн дэлгэрэнгүй...