УЙЛАНХАЙТАХ I

Уйлагнаж ярих

Ижил үг:

УЙЛАНХАЙТАХ II