УЙЛУУЛАХ

Уйлахад хүргэх - Балган Нансалмааг барин авч, уйлуулан чирч одов. Д.Нацагдорж. дэлгэрэнгүй...