УЙЛХАЙ I

1. Уйламтгай, уйламхай, уйланхай: уйлхай хүүхэд (уйламтгай, дандаа уйлдаг хүүхэд);


2. Урвагч - Билгэ хаан яаж эцгийнхээ орыг залгаж дотоодын уйлхай Бег нарыг эрхэндээ оруулав. Ш.Нацагдорж. дэлгэрэнгүй... уйлхай аймхай [хоршоо] (үзэл бодол туйлбартай бус, холбиромтгой зантай) - Ван юунд энэ мэт уйлхай аймхай болов. В.Инжиннаши. Хөх судар.

уйлхай хүүхэд уйламтгай, дандаа уйлдаг хүүхэд
уйлхай аймхай үзэл бодол туйлбартай бус, холбиромтгой зантай
Ижил үг:

УЙЛХАЙ II