УЙМАРЛАХ II

Зөнөсөн мэт болох, уймар зан гаргах.

Ижил үг:

УЙМАРЛАХ I