УЙМРАХ

1. Зөнөх, эрт өтөлж зөнөглөх;


2. Элдэв юм бодож сэтгэл санаа самуурах, санаа сэтгэл тогтворгүй байх: сэтгэл санаа уймрах (элдэв зүйл бодсоноос сэтгэл санаа дэлгэрэнгүй...
3. Их салхинд шороо тоос дэгдэн хуйлрах: хог тоос уймрах (салхинд хог шороо босох).

сэтгэл санаа уймрах элдэв зүйл бодсоноос сэтгэл санаа тавгүйтэх
хий уймрах дэмий сандрах, юу хийхээ мэдэхгүй будилах
аймрах уймрах элдэв юм бодож сэтгэл санаа самуурах, сэтгэл санаа тогтворгүйтэх
хог тоос уймрах салхинд хог шороо босох