УЙМАРЛАХ I

Санаа зовох, түгшүүрлэх.

Ижил үг:

УЙМАРЛАХ II