УЙМАХ III

Ус цас мэт элбэг дэлбэг байх, хангалуун аашлах: жаргалдаа уймах (жаргалдаа умбах, элбэг хангалуун дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УЙМАХ I

УЙМАХ II