УЙМАХ I

Уймрах - Уулзсан олны урмас хөгжиж, уймах баясал уйдмааргүй яа хө! Ж.Бадраа. дэлгэрэнгүй... уймах аймах [хоршоо] (айж сандрах, сэтгэл тогтворгүйтэн юу хийхээ мэдэхгүй байх).

уймах аймах айж сандрах, сэтгэл тогтворгүйтэн юу хийхээ мэдэхгүй байх
Ижил үг:

УЙМАХ II

УЙМАХ III