УЙМАР II

Өтлөөгүй байтлаа зөнөсөн мэт хэлсэн, хийснээ үл мэдэх зантай: уймар зантай (өтөлсөн хүн шиг хэлсэн дэлгэрэнгүй...

уймар зантай өтөлсөн хүн шиг хэлсэн хийснээ үл мэдэх зантай
уймар тархи улаа зовоох уймраа хүн өөрийгөө зовоох, уймарч дахин дахин хийж биеэ зовоох гэсэн санаа
Ижил үг:

УЙМАР I