УЙМАН

Уймраа зантай хүн: уйман айман [хоршоо] (айн сандрах, сэтгэл санаа тогтворгүйтэх байдал) - Айл дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар.